Τεχνικά Εγχειρίδια

Το έργο παρήγαγε τέσσερα εγχειρίδια σχετικά με τους σεισμούς, τις πυρκαγιές, τις πλημμύρες και τις Ευρωπαϊκές πολιτικές πολιτικής προστασίας που καλύπτουν και τις ανάγκες επιμόρφωσης (διαθέσιμα στα Αγγλικά, Ελληνικά, Ισπανικά, Ιταλικά και Βουλγάρικα). Μαζί με ένα ακόμα εγχειρίδιο Ορθών Πρακτικών παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας και της εμπειρίας των εταίρων από τις συμμετέχουσες χώρες.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα τεχνικά εγχειρίδια σε pdf μορφή από τους παρακάτω συνδέσμους: