Ευρωπαϊκή Συνάντηση για την Μείωση των Κινδύνων Καταστροφών και 4η Διαχειριστική Συνάντηση του Προγράμματος EVANDE, 13-14/10/2016

H 4η διαχειριστική συνάντηση του προγράμματος EVANDE και η Ευρωπαϊκή Συνάντηση για την Μείωση των Κινδύνων από τις Καταστροφές πραγματοποιήθηκαν το διάστημα 13-14/10/2016 στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η Ευρωπαϊκή συνάντηση διοργανώθηκε στις 13/10/2016 σε συνδυασμό και με μια αντίστοιχη συνάντηση του προγράμματος πολιτικής προστασίας CP-Model, με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς Μέρας Μείωσης των Κινδύνων από Καταστροφές. Ανάμεσα στους προσκεκλημένους ομιλητές ήταν η κ. V. Silvestri από την Διεθνή Μονάδα Συνεργασίας για την Πολιτική Προστασία της Ιταλίας, ο κ. Δ. Καλυβιώτης από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας της Ελλάδας, ο κ. Γ. Ξανθόπουλος από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων της Ελλάδας και ο κ. R.V.Quesada, από την Ομάδα Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Valencia της Ισπανίας. Στην συνάντηση συμμετείχαν εκτός από τους υπευθύνους των οργανισμών-εταίρων των προγραμμάτων, εκπρόσωποι τοπικών και περιφερειακών αρχών, στελέχη και εθελοντές πολιτικής προστασίας, κ.α.

Οι προσκεκλημένοι ομιλητές και οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν εμπειρίες γύρω από τα ζητήματα πολιτικής προστασίας, τις δράσεις μείωσης των κινδύνων των φυσικών καταστροφών και τα αποτελέσματα εφαρμογής των δράσεων των προγραμμάτων EVANDE και CP-Model στις επιμέρους χώρες (οι παρουσιάσεις του προγράμματος EVANDE είναι διαθέσιμες εδώ).

Το απόγευμα, οι εθελοντές και τα στελέχη πολιτικής προστασίας συμμετείχαν σε εργαστήρια εκπαίδευσης χρήσης της πλατφόρμας διαδικτυακής μάθησης και στην πιλοτική εφαρμογή διαδικτυακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών και παιχνιδιών εφαρμογών κινητού που βασίζονται στον εντοπισμό της θέσης του χρήστη (web-based and mobile location-based educational games), τα οποία αναπτύσσονται από το πρόγραμμα EVANDE.

Την επόμενη μέρα, στις 14 Οκτωβρίου 2016, έλαβε χώρα η 4η διαχειριστική συνάντηση του προγράμματος EVANDE. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι οργανισμοί-εταίροι του προγράμματος συζήτησαν την εξέλιξη και τον αντίκτυπο των δράσεων του προγράμματος, προγραμμάτισαν τις μελλοντικές δράσεις κατάρτισης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του, όπως επίσης και τα συγκεκριμενοποίησαν σχέδια για την επίτευξη των στόχων του μετά τη λήξη του.

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης με μεγάλη χαρά φιλοξένησε αυτές τις συναντήσεις και το πλήθος συμμετεχόντων από διάφορες χώρες που μοιράστηκαν τις απόψεις και τις εμπειρίες τους σε ζητήματα πολιτικής προστασίας.

European Meeting and Workshop on Disaster Risk Mitigation Poster

European Meeting and Workshop on Disaster Risk Mitigation Poster

European Meeting (Photo 1)

European Meeting (Photo 1)

European Meeting (Photo 2)

European Meeting (Photo 2)

EVANDE Workshop (Photo 1)

EVANDE Workshop (Photo 1)

EVANDE Workshop (Photo 2)

EVANDE Workshop (Photo 2)

EVANDE 4th meeting (Photo 1)

EVANDE 4th meeting (Photo 1)

EVANDE 4th meeting (Photo 2)

EVANDE 4th meeting (Photo 2)

EVANDE 4th meeting (Photo 3)

EVANDE 4th meeting (Photo 3)

EVANDE 4th meeting (Photo 4)

EVANDE 4th meeting (Photo 4)