3η Διαχειριστική Συνάντηση

Η τρίτη διαχειριστική συνάντηση του προγράμματος EVANDE έλαβε χώρα από τις 7 έως τις 8 Απριλίου 2016 στην έδρα του Κέντρου Εκπαιδευτικών Πρωτοβουλιών (Centre for Educational Initiatives) στη Σόφια της Βουλγαρίας. Οι συμμετέχοντες ήταν μέλη-εργαζόμενοι των εταίρων και συνεργάτες του Κέντρου Εκπαιδευτικών Πρωτοβουλιών οι οποίοι εμπλέκονται στην υλοποίηση του προγράμματος. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, το Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πολυμέσων του Πολυτεχνείου Κρήτης πραγματοποίησε για τους εκπαιδευτές των εταίρων, ένα εργαστήριο το οποίο αφορούσε τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας μάθησης του EVANDE. Επιπλέον, οι εταίροι σχεδίασαν σε λεπτομέρεια τις μελλοντικές δράσεις του προγράμματος οι οποίες αφορούσαν:

  • την έκδοσης των εγχειριδίων για τους σεισμούς, τις πυρκαγιές, τις πλημμύρες και τις ευρωπαϊκές πολιτικές πολιτικής προστασίας,
  • τη διοργάνωση της διεθνούς συνάντησης για εθελοντές πολιτικής προστασίας στην Bastia, στην Ιταλία η οποία θα διεξαχθεί τον Ιούνη του 2016,
  • τις δραστηριότητες εκπαίδευσης εθελοντών για τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας,
  • τη διοργάνωση διαδικτυακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών και παιχνιδιών εφαρμογών κινητού που βασίζονται στον εντοπισμό της θέσης του χρήστη (web-based and mobile location-based educational games), και
  • τις δράσεις αξιολόγησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

Τέλος, οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στο Κέντρο Εκτάκτων Αναγκών του Δήμου της Σόφιας και ενημερώθηκαν για τον τρόπο λειτουργίας του.

Τα μέλη του προγράμματος EVANDE κατά την επίσκεψη τους στο Κέντρο Εκτάκτων Αναγκών του Δήμου της Σόφιας, στη Βουλγαρία.

Τα μέλη του προγράμματος EVANDE κατά την επίσκεψη τους στο Κέντρο Εκτάκτων Αναγκών του Δήμου της Σόφιας, στη Βουλγαρία.