Ευρωπαϊκή συνάντηση & εργαστήριο αντιμετώπισης κινδύνων φυσικών καταστροφών, 13/10/2016, Ηράκλειο Κρήτης

Δελτίο τύπου/Περισσότερες πληροφορίες: εδώ