Πολιτική προστασία, αστική ανθεκτικότητα και κατάρτιση εθελοντών: οι βέλτιστες πρακτικές των έργων CPMODEL και EVANDE, Βρυξέλλες, 6/12/2016

Τα αποτελέσματα του έργου EVANDE που αφορούν στην εκπαίδευση εθελοντών και στελεχών της Πολιτικής Προστασίας στην αντιμετώπιση καταστροφών απο φυσικά φαινόμενα, θα παρουσιαστούν στις 6 Δεκεμβρίου 2016 στις Βρυξέλλες. Μαζί θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα ενός ακόμα έργου Πολιτικής Προστασίας που συμμετέχει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, του CPMODEL, που εστιάζει στην εκπαίδευση για τη δημιουργία ανθεκτικών κοινωνιών απέναντι στις καταστροφές.
Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο γραφείο της Περιφέρειας Κρήτης στην πλατεία Shuman, απέναντι απο το κτήριο της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες, στις 10:00.
Το ΜΦΙΚ ευχαριστεί την Περιφέρεια Κρήτης για την παραχώρηση των χώρων και την υποστήριξη που μας παρέχει.

CPModel_EVANDE_6th_December