Διεθνής Συνάντηση Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, 3-4/6/2016, Città di Castello, Ασίζη, Ιταλία

Η Διεθνής Συνάντηση Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας φιλοξένησε περίπου 40 συμμετέχοντες από την Ιταλία, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Βουλγαρία το διάστημα 3-4 Ιουνίου 2016, στην πόλη Città di Castello στην Ιταλία, στην έδρα του εταίρου του προγράμματος Centro Studi Villa Montesca. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή εμπειριών ανάμεσα σε εθελοντές πολιτικής προστασίας προερχόμενους από τις χώρες των εταίρων του προγράμματος EVANDE.

Την πρώτη μέρα, στις 3 Ιουνίου 2016, κάθε εθνική ομάδα εθελοντών παρουσίασε το έργο της, εστιαζόμενη σε ζητήματα που αφορούσαν την οργανωτική και επικοινωνιακή της δομή, τις κύριες δραστηριότητες της, τις μεθόδους εκπαίδευσης των μελών της, τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει, κ.α. Οι συντονιστές της κάθε εθνικής ομάδας πραγματοποίησαν επίσης μια σύντομη παρουσίαση για το σύστημα πολιτικής προστασίας το οποίο εφαρμόζεται στην κάθε χώρα με σκοπό να διευκρινιστεί το πλαίσιο δράσης των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας. Επιπλέον, παρουσιάστηκε το σύστημα πολιτικής προστασίας του Δήμου Città di Castello από τον εκπρόσωπο του Δήμου κ. Francesco Nocchi.Τις παρουσιάσεις αυτές ακολούθησε μια απογευματινή ξενάγηση στο Κέντρο Δράσης για την Πολιτική Προστασία του Δήμου Città di Castello.

Την δεύτερη μέρα, στις 4 Ιουνίου 2016, οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στην Βασιλική του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης από τον υπεύθυνο των αναστηλώσεων κ. Sergio Fusetti. Ο κ. Fusetti μίλησε για τις απώλειες ανθρώπων και τις υλικές ζημιές που έχει υποστεί η Βασιλική κατά τη διάρκεια των συνεχών σεισμών που έχουν πλήξει την περιοχή. Επιπλέον, εξήγησε αναλυτικά πώς συντονίστηκαν οι μεγάλης έκτασης προσπάθειες αναστήλωσης και αποκατάστασης με σκοπό να διατηρηθεί η- μοναδικής σημασίας σε παγκόσμιο επίπεδο- πολιτιστική κληρονομιά της Βασιλικής της Ασίζης.

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν την Εθνική Έκθεση Πολιτικής Προστασίας για την Ασφάλεια και τις Έκτακτες Ανάγκες «Expoemergenze» στην Bastia Umbra. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, διοργανώθηκε επίσης μια δημόσια εκδήλωση στην οποία οι εθελοντές πολιτικής προστασίας κάθε χώρας παρουσίασαν ενδεικτικά παραδείγματα τοπικών και διεθνών παρεμβάσεων τους σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον χώρο της πολιτικής προστασίας. Τέλος, οι κ. Alfiero Moretti και Francesco Lucaroni, εκπρόσωποι των τμημάτων πολιτικής προστασίας της περιφέρειας της Umbria, παρουσίασαν το νομικό και διοικητικό πλαίσιο πολιτικής προστασίας σε περιφερειακό επίπεδο.

Με την επιστροφή τους οι εθελοντές πολιτικής προστασίας θα συμμετάσχουν στις δράσεις κατάρτισης του προγράμματος EVANDE, κυρίως αυτές που αφορούν τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας μάθησης. Επιπλέον, σε κάθε χώρα αναμένεται να διοργανωθούν τοπικές δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων της συνάντησης και σε άλλες τοπικές ομάδες πολιτικής προστασίας.

Οι συμμετέχοντες της Διεθνούς Συνάντησης Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας στην έδρα του εταίρου Centro Studi Villa Montesca, στην πόλη Città di Castello στην Ιταλία

Οι συμμετέχοντες της Διεθνούς Συνάντησης Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας στην έδρα του εταίρου Centro Studi Villa Montesca, στην πόλη Città di Castello στην Ιταλία