Технически доклади

При изпълнението на проекта бяха създадени и публикувани четири експертни технически доклада за наводнения, земетресения, горски пожари и европейски политики за гражданска защита, предназначени за учебни дейности (достъпни на английски, гръцки, испански, италиански и български език). Тези доклади обобщават резултатите от проучванията и опита на участващите страни.

Можете да изтеглите техническите доклади в .pdf формат от следните линкове: