Εταίροι

NHMC Logo Μ.Φ.Ι.Κ.
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
EL
TUC-MUSIC Logo TUC/MUSIC
Πολυτεχνείο Κρήτης – Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πολυμέσων
EL
RIBERA Logo RIBERA
Σύμπραξη Consorci De La Ribera
ES
BEIGUA Logo BEIGUA
Φυσικό Πάρκο Beigua-Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Γεωπάρκο
ΙΤ
EPPO Logo Ο.Α.Σ.Π.
Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)
EL
CSFVM Logo CSFVM
Κέντρο Σπουδών και Κατάρτισης Villa Montesca (CSFVM)
ΙΤ
CEI Logo CEI
Κέντρο Εκπαιδευτικών Πρωτοβουλιών (CEI)
BG