Международна доброволческа среща 3-4/6/2016 – Чита ди Кастело, Асизи, Бастиа – Италия

Международна доброволческа среща събра заедно около 40 участници от Гърция, България, Италия и Испания. Тя се проведе на 3-ти и 4-ти Юни в централата на Вила Монтеска (един от партньорите по проекта) в Чита ди Кастело, Италия. Целта на срещата беше да се предостави възможност за обмяна на опит между доброволци, занимаващи се с овладяване на бедствия от четирите страни участващи в проекта.

През първия ден (03.06.2016) участниците от всяка страна представиха своята работа, като поставиха акцент на своите основни задължения, организационна структура, методи за обучение и тренировка, партньорства и други. Също така координаторите от всяка страна представиха различните национални системи за гражданска защита, с цел да разяснят при какви условия действат доброволните отряди. Г-н Франческо Ночи представи системата за гражданска защита на община Чита ди Кастело. По-късно през деня беше проведено посещение на Оперативен център за гражданска защита на община Чита ди Кастело.

По време на втория ден (04.06.2016) за доброволците и представителите на проектния екип беше организирано посещение на базиликата в Асизи. То беше ръководено от г-н Серджио Фусети, който разказа за човешките и материални загуби, които е претърпяла базиликата по време на няколко земетресения. Също така той разказа за огромните усилия, които са положени за запазването на единственото по рода си културно-историческо наследство, което представлява базиликата на Асизи. Същия ден групата посети “Expoemergenze” – национално изложение за сигурност и извънредни ситуации в гр. Бастиа Умбра. На изложението беше организирана вечерна сесия, на която доброволците представиха забележителни примери от своя собствен практически опит в овладяването на извънредни ситуации по места. В допълнение господата Алфиеро Морети и Франческо Лукарони, които са служители на сектор „Гражданска защита” на регион Умбрия разказаха за структурата и системата на гражданска защита на регионално ниво.

След тяхното завръщане у дома, доброволците, които взеха участие в срещата ще се включат в обучителните дейности, предвидени по изпълнението на проекта ЕВАНДЕ и най-вече тестването на електронната платформа за обучение. Ще последват различни национални събития, посветени на разпространението на информацията и знанията, които бяха придобити по време на срещата сред други доброволци.

Участниците в Международната доброволческа среща в централата на Вила Монтеска

Участниците в Международната доброволческа среща в централата на Вила Монтеска