Category Archives: Νέα

Πολιτική προστασία, αστική ανθεκτικότητα και κατάρτιση εθελοντών: οι βέλτιστες πρακτικές των έργων CPMODEL και EVANDE, Βρυξέλλες, 6/12/2016

Τα αποτελέσματα του έργου EVANDE που αφορούν στην εκπαίδευση εθελοντών και στελεχών της Πολιτικής Προστασίας στην αντιμετώπιση καταστροφών απο φυσικά φαινόμενα, θα παρουσιαστούν στις 6 Δεκεμβρίου 2016 στις Βρυξέλλες. Μαζί θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα ενός ακόμα έργου Πολιτικής Προστασίας που συμμετέχει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, του CPMODEL, που εστιάζει στην εκπαίδευση για τη δημιουργία ανθεκτικών κοινωνιών απέναντι στις καταστροφές.
Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο γραφείο της Περιφέρειας Κρήτης στην πλατεία Shuman, απέναντι απο το κτήριο της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες, στις 10:00.
Το ΜΦΙΚ ευχαριστεί την Περιφέρεια Κρήτης για την παραχώρηση των χώρων και την υποστήριξη που μας παρέχει.

CPModel_EVANDE_6th_December

Ευρωπαϊκή Συνάντηση για την Μείωση των Κινδύνων Καταστροφών και 4η Διαχειριστική Συνάντηση του Προγράμματος EVANDE, 13-14/10/2016

H 4η διαχειριστική συνάντηση του προγράμματος EVANDE και η Ευρωπαϊκή Συνάντηση για την Μείωση των Κινδύνων από τις Καταστροφές πραγματοποιήθηκαν το διάστημα 13-14/10/2016 στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η Ευρωπαϊκή συνάντηση διοργανώθηκε στις 13/10/2016 σε συνδυασμό και με μια αντίστοιχη συνάντηση του προγράμματος πολιτικής προστασίας CP-Model, με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς Μέρας Μείωσης των Κινδύνων από Καταστροφές. Ανάμεσα στους προσκεκλημένους ομιλητές ήταν η κ. V. Silvestri από την Διεθνή Μονάδα Συνεργασίας για την Πολιτική Προστασία της Ιταλίας, ο κ. Δ. Καλυβιώτης από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας της Ελλάδας, ο κ. Γ. Ξανθόπουλος από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων της Ελλάδας και ο κ. R.V.Quesada, από την Ομάδα Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Valencia της Ισπανίας. Στην συνάντηση συμμετείχαν εκτός από τους υπευθύνους των οργανισμών-εταίρων των προγραμμάτων, εκπρόσωποι τοπικών και περιφερειακών αρχών, στελέχη και εθελοντές πολιτικής προστασίας, κ.α.

Οι προσκεκλημένοι ομιλητές και οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν εμπειρίες γύρω από τα ζητήματα πολιτικής προστασίας, τις δράσεις μείωσης των κινδύνων των φυσικών καταστροφών και τα αποτελέσματα εφαρμογής των δράσεων των προγραμμάτων EVANDE και CP-Model στις επιμέρους χώρες (οι παρουσιάσεις του προγράμματος EVANDE είναι διαθέσιμες εδώ).

Το απόγευμα, οι εθελοντές και τα στελέχη πολιτικής προστασίας συμμετείχαν σε εργαστήρια εκπαίδευσης χρήσης της πλατφόρμας διαδικτυακής μάθησης και στην πιλοτική εφαρμογή διαδικτυακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών και παιχνιδιών εφαρμογών κινητού που βασίζονται στον εντοπισμό της θέσης του χρήστη (web-based and mobile location-based educational games), τα οποία αναπτύσσονται από το πρόγραμμα EVANDE.

Την επόμενη μέρα, στις 14 Οκτωβρίου 2016, έλαβε χώρα η 4η διαχειριστική συνάντηση του προγράμματος EVANDE. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι οργανισμοί-εταίροι του προγράμματος συζήτησαν την εξέλιξη και τον αντίκτυπο των δράσεων του προγράμματος, προγραμμάτισαν τις μελλοντικές δράσεις κατάρτισης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του, όπως επίσης και τα συγκεκριμενοποίησαν σχέδια για την επίτευξη των στόχων του μετά τη λήξη του.

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης με μεγάλη χαρά φιλοξένησε αυτές τις συναντήσεις και το πλήθος συμμετεχόντων από διάφορες χώρες που μοιράστηκαν τις απόψεις και τις εμπειρίες τους σε ζητήματα πολιτικής προστασίας.

European Meeting and Workshop on Disaster Risk Mitigation Poster

European Meeting and Workshop on Disaster Risk Mitigation Poster

European Meeting (Photo 1)

European Meeting (Photo 1)

European Meeting (Photo 2)

European Meeting (Photo 2)

EVANDE Workshop (Photo 1)

EVANDE Workshop (Photo 1)

EVANDE Workshop (Photo 2)

EVANDE Workshop (Photo 2)

EVANDE 4th meeting (Photo 1)

EVANDE 4th meeting (Photo 1)

EVANDE 4th meeting (Photo 2)

EVANDE 4th meeting (Photo 2)

EVANDE 4th meeting (Photo 3)

EVANDE 4th meeting (Photo 3)

EVANDE 4th meeting (Photo 4)

EVANDE 4th meeting (Photo 4)

Διεθνής Συνάντηση Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, 3-4/6/2016, Città di Castello, Ασίζη, Ιταλία

Η Διεθνής Συνάντηση Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας φιλοξένησε περίπου 40 συμμετέχοντες από την Ιταλία, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Βουλγαρία το διάστημα 3-4 Ιουνίου 2016, στην πόλη Città di Castello στην Ιταλία, στην έδρα του εταίρου του προγράμματος Centro Studi Villa Montesca. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή εμπειριών ανάμεσα σε εθελοντές πολιτικής προστασίας προερχόμενους από τις χώρες των εταίρων του προγράμματος EVANDE.

Την πρώτη μέρα, στις 3 Ιουνίου 2016, κάθε εθνική ομάδα εθελοντών παρουσίασε το έργο της, εστιαζόμενη σε ζητήματα που αφορούσαν την οργανωτική και επικοινωνιακή της δομή, τις κύριες δραστηριότητες της, τις μεθόδους εκπαίδευσης των μελών της, τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει, κ.α. Οι συντονιστές της κάθε εθνικής ομάδας πραγματοποίησαν επίσης μια σύντομη παρουσίαση για το σύστημα πολιτικής προστασίας το οποίο εφαρμόζεται στην κάθε χώρα με σκοπό να διευκρινιστεί το πλαίσιο δράσης των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας. Επιπλέον, παρουσιάστηκε το σύστημα πολιτικής προστασίας του Δήμου Città di Castello από τον εκπρόσωπο του Δήμου κ. Francesco Nocchi.Τις παρουσιάσεις αυτές ακολούθησε μια απογευματινή ξενάγηση στο Κέντρο Δράσης για την Πολιτική Προστασία του Δήμου Città di Castello.

Την δεύτερη μέρα, στις 4 Ιουνίου 2016, οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στην Βασιλική του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης από τον υπεύθυνο των αναστηλώσεων κ. Sergio Fusetti. Ο κ. Fusetti μίλησε για τις απώλειες ανθρώπων και τις υλικές ζημιές που έχει υποστεί η Βασιλική κατά τη διάρκεια των συνεχών σεισμών που έχουν πλήξει την περιοχή. Επιπλέον, εξήγησε αναλυτικά πώς συντονίστηκαν οι μεγάλης έκτασης προσπάθειες αναστήλωσης και αποκατάστασης με σκοπό να διατηρηθεί η- μοναδικής σημασίας σε παγκόσμιο επίπεδο- πολιτιστική κληρονομιά της Βασιλικής της Ασίζης.

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν την Εθνική Έκθεση Πολιτικής Προστασίας για την Ασφάλεια και τις Έκτακτες Ανάγκες «Expoemergenze» στην Bastia Umbra. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, διοργανώθηκε επίσης μια δημόσια εκδήλωση στην οποία οι εθελοντές πολιτικής προστασίας κάθε χώρας παρουσίασαν ενδεικτικά παραδείγματα τοπικών και διεθνών παρεμβάσεων τους σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον χώρο της πολιτικής προστασίας. Τέλος, οι κ. Alfiero Moretti και Francesco Lucaroni, εκπρόσωποι των τμημάτων πολιτικής προστασίας της περιφέρειας της Umbria, παρουσίασαν το νομικό και διοικητικό πλαίσιο πολιτικής προστασίας σε περιφερειακό επίπεδο.

Με την επιστροφή τους οι εθελοντές πολιτικής προστασίας θα συμμετάσχουν στις δράσεις κατάρτισης του προγράμματος EVANDE, κυρίως αυτές που αφορούν τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας μάθησης. Επιπλέον, σε κάθε χώρα αναμένεται να διοργανωθούν τοπικές δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων της συνάντησης και σε άλλες τοπικές ομάδες πολιτικής προστασίας.

Οι συμμετέχοντες της Διεθνούς Συνάντησης Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας στην έδρα του εταίρου Centro Studi Villa Montesca, στην πόλη Città di Castello στην Ιταλία

Οι συμμετέχοντες της Διεθνούς Συνάντησης Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας στην έδρα του εταίρου Centro Studi Villa Montesca, στην πόλη Città di Castello στην Ιταλία

3η Διαχειριστική Συνάντηση

Η τρίτη διαχειριστική συνάντηση του προγράμματος EVANDE έλαβε χώρα από τις 7 έως τις 8 Απριλίου 2016 στην έδρα του Κέντρου Εκπαιδευτικών Πρωτοβουλιών (Centre for Educational Initiatives) στη Σόφια της Βουλγαρίας. Οι συμμετέχοντες ήταν μέλη-εργαζόμενοι των εταίρων και συνεργάτες του Κέντρου Εκπαιδευτικών Πρωτοβουλιών οι οποίοι εμπλέκονται στην υλοποίηση του προγράμματος. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, το Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πολυμέσων του Πολυτεχνείου Κρήτης πραγματοποίησε για τους εκπαιδευτές των εταίρων, ένα εργαστήριο το οποίο αφορούσε τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας μάθησης του EVANDE. Επιπλέον, οι εταίροι σχεδίασαν σε λεπτομέρεια τις μελλοντικές δράσεις του προγράμματος οι οποίες αφορούσαν:

  • την έκδοσης των εγχειριδίων για τους σεισμούς, τις πυρκαγιές, τις πλημμύρες και τις ευρωπαϊκές πολιτικές πολιτικής προστασίας,
  • τη διοργάνωση της διεθνούς συνάντησης για εθελοντές πολιτικής προστασίας στην Bastia, στην Ιταλία η οποία θα διεξαχθεί τον Ιούνη του 2016,
  • τις δραστηριότητες εκπαίδευσης εθελοντών για τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας,
  • τη διοργάνωση διαδικτυακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών και παιχνιδιών εφαρμογών κινητού που βασίζονται στον εντοπισμό της θέσης του χρήστη (web-based and mobile location-based educational games), και
  • τις δράσεις αξιολόγησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

Τέλος, οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στο Κέντρο Εκτάκτων Αναγκών του Δήμου της Σόφιας και ενημερώθηκαν για τον τρόπο λειτουργίας του.

Τα μέλη του προγράμματος EVANDE κατά την επίσκεψη τους στο Κέντρο Εκτάκτων Αναγκών του Δήμου της Σόφιας, στη Βουλγαρία.

Τα μέλη του προγράμματος EVANDE κατά την επίσκεψη τους στο Κέντρο Εκτάκτων Αναγκών του Δήμου της Σόφιας, στη Βουλγαρία.

2η Διαχειριστική Συνάντηση

Η δεύτερη διαχειριστική συνάντηση του προγράμματος EVANDE έλαβε χώρα από τις 23 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2015 στην έδρα της Σύμπραξης «Consorci De La Ribera» στην περιοχή Alzira της Ισπανίας. Οι συμμετέχοντες απ’ ολους τους εταίρους και οι συνεργάτες της Σύμπραξης «Consorci De La Ribera» αξιολόγησαν τις υπάρχουσες εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί και αφορούν κυρίως τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων για την παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού και τη δημιουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας e-learning καθώς επίσης και προγραμμάτισαν την υλοποίηση των μελλοντικών δράσεων του προγράμματος. Επιπλέον, ξεναγήθηκαν στην περιοχή ώστε να γνωρίσουν πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από την τοπική αυτοδιοίκηση με σκοπό την ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής.

The Partners of the EVANDE project hosted and guided at the Town Hall of Valencia

The Partners of the EVANDE project hosted and guided at the Town Hall of Valencia

Εκδήλωση για τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας για τη Μείωση των Επιπτώσεων από Καταστροφές

Prosklisi_Programma_Ekdhlwshs

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε Ηρακλείου και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης – Παν/μιο Κρήτης, σας προσκαλούν την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 19:00 στην αίθουσα Ανδρόγεω του Δήμου Ηρακλείου, στην εκδήλωση για τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας για τη Μείωση των Επιπτώσεων από Καταστροφές.

Επίσημος προσκεκλημένος και ομιλητής στην εκδήλωση είναι ο καθηγητής και πρόεδρος του Ο.Α.Σ.Π. κ. Ευθύμιος Λέκκας.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής :

  • 19:00 – 19:20 Χαιρετισμοί
  • 19:20 – 19:40 «Τα έργα Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ στο Μ.Φ.Ι.Κ. » ( Δρ. Χαράλαμπος Φασουλάς – Μ.Φ.Ι.Κ /Π.Κ. )
  • 19:40 – 20:00 «Δράσεις αντιμετώπισης καταστροφών στην Π.Ε. Ηρακλείου» ( κ. Γιάννης Τζανοκωστάκης – Π.Ε Ηρακλείου )
  • 20:00 – 21:00 «Διδάγματα από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές και το νέο πλαίσιο δράσης Sendai 2015». ( Καθηγ. Ευθύμιος Λέκκας – Πρόεδρος ΟΑΣΠ )
  • 21:00 – 21:30 Συζήτηση

1η Διαχειριστική Συνάντηση

Η πρώτη διαχειριστική συνάντηση του προγράμματος EVANDE έλαβε χώρα στις 5 και 6 Μαρτίου 2015 στην έδρα του Φυσικού Πάρκου Beigua στην περιοχή Arenzano, στη Γένοβα της Ιταλίας. Οι συμμετέχοντες από όλους τους εταίρους καθώς και οι συνεργάτες του Φυσικού Πάρκου Beigua οι οποίοι εμπλέκονται στην υλοποίηση του προγράμματος, συζήτησαν για το σχεδιασμό των δράσεων του προγράμματος, την υλοποίηση της φάσης συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων και την ανάπτυξη της πλατφόρμας εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Επιπλέον, ξεναγήθηκαν στα εκθέματα του κέντρου εκπαίδευσης Moovita.

1η Διαχειριστική Συνάντηση (Photo 1)

1η Διαχειριστική Συνάντηση (Photo 1)

1η Διαχειριστική Συνάντηση (Photo 2)

1η Διαχειριστική Συνάντηση (Photo 2)

1 2