Category Archives: Новини

Международна доброволческа среща 3-4/6/2016 – Чита ди Кастело, Асизи, Бастиа – Италия

Международна доброволческа среща събра заедно около 40 участници от Гърция, България, Италия и Испания. Тя се проведе на 3-ти и 4-ти Юни в централата на Вила Монтеска (един от партньорите по проекта) в Чита ди Кастело, Италия. Целта на срещата беше да се предостави възможност за обмяна на опит между доброволци, занимаващи се с овладяване на бедствия от четирите страни участващи в проекта.

През първия ден (03.06.2016) участниците от всяка страна представиха своята работа, като поставиха акцент на своите основни задължения, организационна структура, методи за обучение и тренировка, партньорства и други. Също така координаторите от всяка страна представиха различните национални системи за гражданска защита, с цел да разяснят при какви условия действат доброволните отряди. Г-н Франческо Ночи представи системата за гражданска защита на община Чита ди Кастело. По-късно през деня беше проведено посещение на Оперативен център за гражданска защита на община Чита ди Кастело.

По време на втория ден (04.06.2016) за доброволците и представителите на проектния екип беше организирано посещение на базиликата в Асизи. То беше ръководено от г-н Серджио Фусети, който разказа за човешките и материални загуби, които е претърпяла базиликата по време на няколко земетресения. Също така той разказа за огромните усилия, които са положени за запазването на единственото по рода си културно-историческо наследство, което представлява базиликата на Асизи. Същия ден групата посети “Expoemergenze” – национално изложение за сигурност и извънредни ситуации в гр. Бастиа Умбра. На изложението беше организирана вечерна сесия, на която доброволците представиха забележителни примери от своя собствен практически опит в овладяването на извънредни ситуации по места. В допълнение господата Алфиеро Морети и Франческо Лукарони, които са служители на сектор „Гражданска защита” на регион Умбрия разказаха за структурата и системата на гражданска защита на регионално ниво.

След тяхното завръщане у дома, доброволците, които взеха участие в срещата ще се включат в обучителните дейности, предвидени по изпълнението на проекта ЕВАНДЕ и най-вече тестването на електронната платформа за обучение. Ще последват различни национални събития, посветени на разпространението на информацията и знанията, които бяха придобити по време на срещата сред други доброволци.

Участниците в Международната доброволческа среща в централата на Вила Монтеска

Участниците в Международната доброволческа среща в централата на Вила Монтеска

Трета проектна среща

Третата екипна среща по проект ЕВАНДЕ се проведе на 7-ми и 8-ми Април 2016 в централата на „Център за образователни инициативи” в София, България. Участие взеха представители на всички партньорски организации, както и екипът на „Център за образователни инициативи”, който работи по изпълняването на проекта. Представителите на Техническия университет на Крит, Гърция проведоха демонстрация на учебната платформа пред екипа. Освен това партньорите обсъдиха и планираха предстоящите дейности по проекта. Сред тях са публикуването на няколко издания ( които ще бъдат посветени на земетресенията, наводненията, горските пожари и европейските политики за гражданска защита), провеждането на международна доброволческа среща в Бастиа, Италия през Юни 2016, както и организирането на национални събития за демонстрация и оценка на платформата. Като допълнение участниците посетиха оперативния дежурен център на Столична община, където общински служители ги запознаха с част от своята работа по опазването на сигурността.

Екипът на ЕВАНДЕ в Оперативен-дежурен център на Столична община

Екипът на ЕВАНДЕ в Оперативен-дежурен център на Столична община

Втора проектна среща

Втората среща на международния екип по управление на проекта EVANDE се проведе между 23 и 25 септември в централата на Рибера Консорциум в Алсира, Испания. В нея взеха участие представители на всички патньорски организации, както и служители и сътрудници от Рибера Консорциум,ангажирани с изпълнението на проекта.На срещата беше направена оценка на напредъка по отношение на събирането на материали, неоходими за изработването на образователни продукти и създаване на уеб платформа за курсове за електронно обучение. Беше уточнен, също така, детайлен план за бъдещите дейности. В съпътстващата програма на срещата участниците бяха разведени в малки общини в района на Рибера Алта, за да опознаят локални инициативи за насърчаване на устойчиво развитие, предприети от местните власти.

The Partners of the EVANDE project hosted and guided at the Town Hall of Valencia

The Partners of the EVANDE project hosted and guided at the Town Hall of Valencia

Първа проектна среща

Първата среща по проекта EVANDE се проведе на 5-ти – 06 март 2015 в централата на геопарк Beigua, Генуа, Италия. Участниците бяха от всички партньорски организации, както и персоналa и сътрудниците на геопарка, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на проекта.

Първа проектна среща (Photo 1)

Първа проектна среща (Photo 1)

Първа проектна среща (Photo 2)

Първа проектна среща (Photo 2)