2η Διαχειριστική Συνάντηση

Η δεύτερη διαχειριστική συνάντηση του προγράμματος EVANDE έλαβε χώρα από τις 23 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2015 στην έδρα της Σύμπραξης «Consorci De La Ribera» στην περιοχή Alzira της Ισπανίας. Οι συμμετέχοντες απ’ ολους τους εταίρους και οι συνεργάτες της Σύμπραξης «Consorci De La Ribera» αξιολόγησαν τις υπάρχουσες εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί και αφορούν κυρίως τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων για την παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού και τη δημιουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας e-learning καθώς επίσης και προγραμμάτισαν την υλοποίηση των μελλοντικών δράσεων του προγράμματος. Επιπλέον, ξεναγήθηκαν στην περιοχή ώστε να γνωρίσουν πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από την τοπική αυτοδιοίκηση με σκοπό την ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής.

The Partners of the EVANDE project hosted and guided at the Town Hall of Valencia

The Partners of the EVANDE project hosted and guided at the Town Hall of Valencia