Втора проектна среща

Втората среща на международния екип по управление на проекта EVANDE се проведе между 23 и 25 септември в централата на Рибера Консорциум в Алсира, Испания. В нея взеха участие представители на всички патньорски организации, както и служители и сътрудници от Рибера Консорциум,ангажирани с изпълнението на проекта.На срещата беше направена оценка на напредъка по отношение на събирането на материали, неоходими за изработването на образователни продукти и създаване на уеб платформа за курсове за електронно обучение. Беше уточнен, също така, детайлен план за бъдещите дейности. В съпътстващата програма на срещата участниците бяха разведени в малки общини в района на Рибера Алта, за да опознаят локални инициативи за насърчаване на устойчиво развитие, предприети от местните власти.

The Partners of the EVANDE project hosted and guided at the Town Hall of Valencia

The Partners of the EVANDE project hosted and guided at the Town Hall of Valencia