Добре дошли на сайта на проекта EVANDE

Проектът EVANDE (Повишаване на доброволческата информираност и образование по отношение на природните бедствия чрез ИКТ) има за цел да разработи образователен инструментариум, който да помогне в обучението на обучават доброволци от звената на гражданска защита и служители на местните власти. Дейностите по проекта обхващат идентифициране на най-добрите практики и знания, изграждане на интернет платформа за разработване на електронни курсове за обучение, практически упражнения, разпространение и обучителни дейности. Проектът ще проучи и анализира съществуващите компетентности, разработени по проекти на ЕК, научни изследвания и стратегии на гражданската защита, както и съществуващата инфраструктура (музеи, центрове, изложби). Той е насочен към служителите на местните власти и доброволческите структури на гражданска защита, и ще се реализира чрез образователни дейности, информационни кампании и трейнинги.

Новини

Трета проектна среща

Третата екипна среща по проект ЕВАНДЕ се проведе на 7-ми и 8-ми Април 2016 в централата на „Център за образователни инициативи” в София, България. Участие

Втора проектна среща

Втората среща на международния екип по управление на проекта EVANDE се проведе между 23 и 25 септември в централата на Рибера Консорциум в Алсира, Испания.

Първа проектна среща

Първата среща по проекта EVANDE се проведе на 5-ти – 06 март 2015 в централата на геопарк Beigua, Генуа, Италия. Участниците бяха от всички партньорски