Първа проектна среща

Първата среща по проекта EVANDE се проведе на 5-ти – 06 март 2015 в централата на геопарк Beigua, Генуа, Италия. Участниците бяха от всички партньорски организации, както и персоналa и сътрудниците на геопарка, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на проекта.

Първа проектна среща (Photo 1)

Първа проектна среща (Photo 1)

Първа проектна среща (Photo 2)

Първа проектна среща (Photo 2)