Author Archives: EVANDE

Πολιτική προστασία, αστική ανθεκτικότητα και κατάρτιση εθελοντών: οι βέλτιστες πρακτικές των έργων CPMODEL και EVANDE, Βρυξέλλες, 6/12/2016

Τα αποτελέσματα του έργου EVANDE που αφορούν στην εκπαίδευση εθελοντών και στελεχών της Πολιτικής Προστασίας στην αντιμετώπιση καταστροφών απο φυσικά φαινόμενα, θα παρουσιαστούν στις 6 Δεκεμβρίου 2016 στις Βρυξέλλες. Μαζί θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα ενός ακόμα έργου Πολιτικής Προστασίας που συμμετέχει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, του CPMODEL, που εστιάζει στην εκπαίδευση για τη δημιουργία ανθεκτικών κοινωνιών απέναντι στις καταστροφές.
Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο γραφείο της Περιφέρειας Κρήτης στην πλατεία Shuman, απέναντι απο το κτήριο της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες, στις 10:00.
Το ΜΦΙΚ ευχαριστεί την Περιφέρεια Κρήτης για την παραχώρηση των χώρων και την υποστήριξη που μας παρέχει.

CPModel_EVANDE_6th_December

Civil protection, urban resilience and training of volunteers: the best practices of the CPMODEL and EVANDE projects, Brussels, 6/12/2016

The outcomes of EVANDE project are going to be presented in Brussels on the 6th of December 2016, together with the results of another Civil Protection project of the NHMC, the CPMODEL.
Presentation will take place at the premises of the Region of Crete, at Shuman Sq near the EC buildings at 10:00.
We would like to thank the Region of Crete for providing its facilities in Brussels and supporting our activities.

CPModel_EVANDE_6th_December

Convegno Nazionale “Disastri naturali: il ruolo del volontariato e delle comunità locali”, Arenzano (GE), Italia 18/11/16

Il convegno nazionale “Disastri naturali: il ruolo del volontariato e delle comunità locali” – organizzato dal Beigua UNESCO Global Geopark, in collaborazione con l’Ordine Regionale dei Geologi della Liguria e con il supporto delle Amministrazioni Locali – si terrà a Villa Mina, in Comune di Arenzano, in Provincia di Genova.
Il convegno intende rappresentare un’occasione importante per illustrare i risultati del progetto comunitario EVANDE, sviluppato insieme a partner spagnoli, greci, bulgari e italiani con l’obiettivo di creare strumenti formativi e momenti di confronto a favore dei tecnici delle amministrazioni locali e dei volontari che prestano la loro preziosissima opera nel campo della protezione civile e della gestione degli eventi calamitosi legati ai disastri naturali (alluvioni, incendi, terremoti, ecc.).
Ma sarà anche un importante momento di confronto e di aggiornamento sulla riorganizzazione del sistema regionale di protezione civile in Liguria – alla luce della nuova legge regionale approvata in data 08/11/2016 in materia di allerta – ma pure di approfondimento di alcune buone pratiche, iniziative ed esperienze attivate nelle diverse realtà a livello locale, nazionale e internazionale.
Scarica il programma del convegno.

Presentazioni

Locandina_meeting_nazionale_Arenzano_EVANDE

National Meeting on Natural Disasters and Civil Protection, Arenzano (GE), Italy 18/11/16

The National Meeting on “Natural Disasters: the role of volunteers and local communities” will take place in Arenzano (Genova), Italy on 18/11/2016. The event is organized by the Beigua UNESCO Global Geopark with the support of local Authorities and the Liguria Regional Council of Geologists.
The meeting will present the results of the European civil protection projects EVANDE, but also the recent initiatives about civil protection mechanism and organization at a national and local level.
The programme of the meeting: here

Presentations

Ευρωπαϊκή Συνάντηση για την Μείωση των Κινδύνων Καταστροφών και 4η Διαχειριστική Συνάντηση του Προγράμματος EVANDE, 13-14/10/2016

H 4η διαχειριστική συνάντηση του προγράμματος EVANDE και η Ευρωπαϊκή Συνάντηση για την Μείωση των Κινδύνων από τις Καταστροφές πραγματοποιήθηκαν το διάστημα 13-14/10/2016 στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η Ευρωπαϊκή συνάντηση διοργανώθηκε στις 13/10/2016 σε συνδυασμό και με μια αντίστοιχη συνάντηση του προγράμματος πολιτικής προστασίας CP-Model, με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς Μέρας Μείωσης των Κινδύνων από Καταστροφές. Ανάμεσα στους προσκεκλημένους ομιλητές ήταν η κ. V. Silvestri από την Διεθνή Μονάδα Συνεργασίας για την Πολιτική Προστασία της Ιταλίας, ο κ. Δ. Καλυβιώτης από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας της Ελλάδας, ο κ. Γ. Ξανθόπουλος από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων της Ελλάδας και ο κ. R.V.Quesada, από την Ομάδα Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Valencia της Ισπανίας. Στην συνάντηση συμμετείχαν εκτός από τους υπευθύνους των οργανισμών-εταίρων των προγραμμάτων, εκπρόσωποι τοπικών και περιφερειακών αρχών, στελέχη και εθελοντές πολιτικής προστασίας, κ.α.

Οι προσκεκλημένοι ομιλητές και οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν εμπειρίες γύρω από τα ζητήματα πολιτικής προστασίας, τις δράσεις μείωσης των κινδύνων των φυσικών καταστροφών και τα αποτελέσματα εφαρμογής των δράσεων των προγραμμάτων EVANDE και CP-Model στις επιμέρους χώρες (οι παρουσιάσεις του προγράμματος EVANDE είναι διαθέσιμες εδώ).

Το απόγευμα, οι εθελοντές και τα στελέχη πολιτικής προστασίας συμμετείχαν σε εργαστήρια εκπαίδευσης χρήσης της πλατφόρμας διαδικτυακής μάθησης και στην πιλοτική εφαρμογή διαδικτυακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών και παιχνιδιών εφαρμογών κινητού που βασίζονται στον εντοπισμό της θέσης του χρήστη (web-based and mobile location-based educational games), τα οποία αναπτύσσονται από το πρόγραμμα EVANDE.

Την επόμενη μέρα, στις 14 Οκτωβρίου 2016, έλαβε χώρα η 4η διαχειριστική συνάντηση του προγράμματος EVANDE. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι οργανισμοί-εταίροι του προγράμματος συζήτησαν την εξέλιξη και τον αντίκτυπο των δράσεων του προγράμματος, προγραμμάτισαν τις μελλοντικές δράσεις κατάρτισης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του, όπως επίσης και τα συγκεκριμενοποίησαν σχέδια για την επίτευξη των στόχων του μετά τη λήξη του.

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης με μεγάλη χαρά φιλοξένησε αυτές τις συναντήσεις και το πλήθος συμμετεχόντων από διάφορες χώρες που μοιράστηκαν τις απόψεις και τις εμπειρίες τους σε ζητήματα πολιτικής προστασίας.

European Meeting and Workshop on Disaster Risk Mitigation Poster

European Meeting and Workshop on Disaster Risk Mitigation Poster

European Meeting (Photo 1)

European Meeting (Photo 1)

European Meeting (Photo 2)

European Meeting (Photo 2)

EVANDE Workshop (Photo 1)

EVANDE Workshop (Photo 1)

EVANDE Workshop (Photo 2)

EVANDE Workshop (Photo 2)

EVANDE 4th meeting (Photo 1)

EVANDE 4th meeting (Photo 1)

EVANDE 4th meeting (Photo 2)

EVANDE 4th meeting (Photo 2)

EVANDE 4th meeting (Photo 3)

EVANDE 4th meeting (Photo 3)

EVANDE 4th meeting (Photo 4)

EVANDE 4th meeting (Photo 4)

European Meeting on Disaster Risk Mitigation and 4th Management Meeting of EVANDE project, 13-14/10/2016

The 4th Management Meeting of EVANDE project and the European Meeting on the Mitigation of Risks were implemented with great success last week at the Natural history Museum of Crete.

The European Meeting was organised on the 13th of October 2016 together with another CP EU project of NHMC, the CPMODEL, on the occasion of the celebration of the International Day for Risk Reduction. Several invited speakers such as Mrs V. Silvestri from the National Italian Civil Protection Office, Mr D. Kaliviotis from the Greek General Secretariat for CP, Mr G. Xanthopoulos from the Mediterranean Forest Institution of Hellenic Agriculture Organisation “DEMETER”, Mr R.V. Quesada from Valencia CP volunteers section, partners from the two organising projects, many representatives from the Regional and Local authorities, CP staff, and many volunteers attended the very interesting meeting.

The speakers and participants shared their experiences on the CP mechanisms in their countries, the implementation of risk mitigation actions, as well as the outputs and results from the implementation of EVANDE and CPMODEL projects at their countries. The presentations of the meeting can be found here.

During the afternoon, volunteers and CP staff participated in training workshops on the use of EVANDE’s e-learning platform as well as on the testing of the e-games that have been developed.

The 4th project meeting of EVANDE took place on the 14th October 2016. During the meeting, partners discussed on the implementation of the project’s actions that have past, the remaining dissemination and training activities, as well as project’s follow up.

It was a great pleasure for NHMC to organise these meetings and host so many participants from different countries and perspectives.

You can download the minutes of the EVANDE 4th management meeting from here.

European Meeting and Workshop on Disaster Risk Mitigation Poster

European Meeting and Workshop on Disaster Risk Mitigation Poster

European Meeting (Photo 1)

European Meeting (Photo 1)

European Meeting (Photo 2)

European Meeting (Photo 2)

EVANDE Workshop (Photo 1)

EVANDE Workshop (Photo 1)

EVANDE Workshop (Photo 2)

EVANDE Workshop (Photo 2)

EVANDE 4th meeting (Photo 1)

EVANDE 4th meeting (Photo 1)

EVANDE 4th meeting (Photo 2)

EVANDE 4th meeting (Photo 2)

EVANDE 4th meeting (Photo 3)

EVANDE 4th meeting (Photo 3)

EVANDE 4th meeting (Photo 4)

EVANDE 4th meeting (Photo 4)

European Meeting and Workshop on Disaster Risk Mitigation, Heraklion, Crete, Greece, 13/10/16

The European Meeting and Workshop on Disaster Risk Mitigation will take place in Heraklion, Crete, Greece on 13/10/2016. The event will be organized during the International Day for Disaster Risk Reduction.
It aims to present the results of the European civil protection projects EVANDE and CP-Model, in which the Natural History Museum of Crete-University of Crete is participating.
Event’s program: here

afisa

1 2 3 5